Dezinfekce nano respirátorů a nano roušek SAFETY NANO PROTECT 100 ml

69,00  s DPH

Skladem více než 50 balení

Katalogové číslo: DEZIN-NANO-RESP Kategorie: Štítky: ,

Rychle a snadno vydezinfikujete své NANO roušky, NANO respirátory, šátky nebo textilní roušky. Řešení v podobě dezinfekce ve spreji přímo určené na ochranné prostředky.

Dezinfekce na respirátory a roušky Safety Nano Protect 100ml

Díky kombinaci alkoholů a nízkému podílu vody se dezinfekce velmi rychle odpařuje a má vysokou účinnost, nezanechává rezidua. nezanechává nepříjemný zápach po odpaření. Byla testovaná nejen na covid (SARS-CoV-2), ale také na plísně a bakterie dle příslušných norem. Po jejím odpaření nezůstává nepříjemný zápach, je neutrální a nezatěžuje životní prostředí. Díky jejímu používání snížíte dopad produkce roušek na životní prostředí a ulevíte i své peněžence.

DEZINFEKCE JE SCHVÁLENÁ MINISTERSTVEM ZDRAVOTNICTVÍ JAKO BIOCID, (což ostatní dezinfekce v době pandemie nemusí být a na trh se tak může dostat cokoli).

Hlavní výhody:

  • pohodlné a rychlé použití
  • po vyschnutí je bez zápachu
  • rychle se odpařuje
  • dezinfekce ve spreji vyvinutá speciálně na dezinfekci nano roušek, respirátorů a textilních ochranných prostředků (vhodná na nanovlákennou membránu, neznehodnocuje ji)
  • ekologická, prodlužuje živostnost ochranných prostředků, šetří životní prostředí

 

Složení:

  • 10 % ethanol
  • 96 % isopropylalkohol
  • voda

 

Upozornění
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Standardní věty o nebezpečnosti: H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H336 Může způsobit ospalost a závratě. Pokyny pro bezpečné zacházení:  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. Při vdechnutí: přejít na čerstvý vzduch, pokud dojde k zástavě dýchání, provádět umělé dýchání nebo zajistit mechanickou ventilaci, v případě nutnosti použít kyslíkovou masku. Při styku s kůží: odstranit kontaminované součásti oděvu a kontaminovanou obuv. Zasažené místo omývat vodou. Při styku s okem: okamžitě po zasažení vyplachovat oči velkým množstvím vody při otevřených očních víčkách (15-20 minut). Vyhledat lékařskou pomoc. Při požití: vypít velké množství vody a zajistit lékařskou pomoc.

Další informace

Hmotnost 0.099 kg
Výrobce

Safety Nano Protect

Popis

Dezinfekce nano respirátorů a nano roušek, neobsahuje peroxid vodíku ani glycerin a tudíž nepoškozuje či nesnižuje účinnost membrány respirátorů a roušek.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Dezinfekce nano respirátorů a nano roušek SAFETY NANO PROTECT 100 ml“