Zásady zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně dalších zákonů a evropským nařízením GDPR, který hájí práva návštěvníků a zákazníků proti neoprávněnému zacházení s jejich údaji. V následujících řádcích vám přiblížím, jakým způsobem a za jakým účelem zpracovávám vaše osobní údaje a kdo mohou být jejich zpracovatelé.

Kdo je správcem vašich údajů a poskytovatelem služeb?

Správce a poskytovatel služeb je Radka Jiránková, adresou Havelcova 92, 28002 Kolín 3, IČ: 71409297, zapsána u úřadu příslušného podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Kolín (dále jen „Radka Jiránková„) za účelem informování zákazníků o ochraně jejich osobních údajů při používání internetové stránky www.cesky-respirator.cz vydává tyto Zásady zpracování osobních údajů.

Jaké údaje jako správce zpracovávám?

V rámci mých webových stránek zpracovávám údaje, které mi můžete poskytnout v rámci objednání služeb, uskutečnění plnění smlouvy o dílo, registrace účtu, vyplnění formuláře, přihlášení k newsletteru, vložení komentáře nebo jiné aktivity související s vaším dobrovolným sdělením osobních údajů. Konkrétně dochází ke zpracování následujících údajů.

Vyplnění formuláře/objednání služeb

 • Jméno a příjmení
 • Telefonní číslo
 • Emailová adresa
 • Fakturační a doručovací adresa
 • IČ, DIČ
 • IP adresa
 • Soubory cookies (pro účely nabízení lepšího obsahu a usnadnění procházení webových stránek)
 • Informace o verzi prohlížeče a operačního systému pro zajištění správného zobrazení webových stránek

Za jakým účelem zmíněné údaje spravuji a jak dlouho?

Vaše osobní údaje shromažďuji za účelem možnosti využívat mé služby, vytvořit objednávku a případně vás informovat o novinkách.

Vyplnění formuláře pro kontaktování – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravuji pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně.

Položení dotazu v poradně – Osobní údaje obsažené ve formuláři spravuji pouze za účelem odpovědi nebo vyřízení vašeho dotazu či poptávky. Vaše osobní údaje nebudou dále zpracovávány ani předávány třetí straně. Vyhrazuji si právo vybrané dotazy a odpovědi zveřejnit na webu www.cesky-respirator.cz bez uvedení osobních údajů a v anonymizované podobě.

Radka Jiránková shromažďuje některé osobní informace, které jsou specifikovány výše, a to pro své vlastní potřeby nebo potřeby nezbytné pro uskutečnění obchodních smluv vzniklých při provozování internetových stránek www.cesky-respirator.cz nebo závazků provozovatele, které převzal při poskytování software, poskytování následných aktualizačních a inovačních licencí programů, pro rozvoj nabízených služeb, zdokonalení ovladatelnosti obchodu, zjednodušení procesu nákupu, informování atd.

Pokud dojde k převodu vlastnických práv jiné fyzické či právnické osobě, veškerá získaná data přejdou do užívání novému vlastníkovi nebo nájemci za stejných podmínek, přičemž je nový vlastník vázán dodržováním těchto Zásad zpracování osobních údajů.

Radka Jiránková neshromažďuje žádné citlivé osobní údaje vypovídající o majetku a majetkových poměrech, národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v politických stranách atd. Při uchovávání osobních údajů dodržuji Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a souvisejících.

Kdy není potřeba dávat souhlas se zpracováním osobních údajů?

Osobní údaje mohu zpracovávat i bez vašeho souhlasu pouze za účely:

 • Plnění smlouvy, jejímž předmětem je poskytnutí mnou nabízených služeb nebo produktu, o kterou byl aktivně projevený zájem ze strany zákazníka.
 • Plnění právních povinností, které pro mě vyplývají z obecně závazných právních předpisů.
 • Zpracování v rámci oprávněného zájmu (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti a ochrany života).

Jak chráním vaše údaje?

Veškeré osobní údaje, které zpracovávám, se snažím v maximální míře zabezpečit proti jejich úniku nebo odcizení. Z tohoto důvodu omezuji jejich manipulaci, kopírování, přenášení nebo přístup k nim jen pro nezbytně nutné účely, ke kterému jste udělili souhlas nebo tento účel definuje zákon.

Dále mé webové stránky disponují HTTPS protokolem (platným SSL certifikátem) pro šifrované spojení mezi webem a uživatelem, díky čemuž se minimalizuje možnost jejich odcizení během přenosu dat (registrace, přihlašování, odesílání v rámci formuláře, nákupu apod.)

Webové stránky jsou umístěné na bezpečných serverech společnosti Wedos Internet a.s..

Jaká jsou moje práva v souvislosti s ochranou osobních údajů?

 • Požadovat po mně, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám.
 • Požadovat po mně vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.
 • Vyžádat si u mě přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit.
 • Požadovat po mě vymazání těchto osobních údajů.
 • Požadovat přenesení údajů.
 • Právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech.

Radka Jiránková se zavazuje k tomu, že nebude svěřená osobní data, popsaná výše poskytovat třetí osobě pro komerční nabídku nesouvisející s internetovými stránkami www.cesky-respirator.cz bez souhlasu vlastníků těchto dat. Radka Jiránková se dále zavazuje k tomu, že na přání zákazníka i bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze.

Můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

Politika cookies

Stejně jako všechny ostatní profesionální weby, používají mé webové stránky tzv. soubory cookie, které mají za úkol zlepšovat uživatelské prostředí. Pokud nevíte, co je soubor cookie a jak je používán, přečtěte si prosím následující odstavce. Věřím, že zde naleznete odpovědi na všechny otázky ohledně cookies.

Co je cookie?

Cookie je malý textový soubor, který se automaticky ukládá ve vašem počítači nebo jiném zařízení, navštívíte-li webovou stránku používající cookies. Soubory cookies fungují jako spolehlivý mechanismus pro zapamatování webových aktivit uživatelů a poskytují majitelům webových stránek informace k vylepšení funkčnosti stránek (obsah, rozvržení), dle preferencí daného uživatele.

Používané typy cookies:

Podle délky ukládání:

 • dočasné cookies – jsou automaticky vymazány po zavření prohlížeče,
 • trvalé cookies – pokud je uživatel manuálně nevymaže, zůstávají uloženy v jeho počítači nebo jiném zařízení (může se jednat o několik měsíců až let).

Podle majitele souborů cookies:

 • cookies vlastníka stránek – tyto cookies nastaví webový server navštívené stránky a sdílí stejnou doménu,
 • cookies třetích stran – jsou uloženy jinou doménou do domény navštívené stránky. Toto může nastat, pokud webová stránka odkazuje na soubor umístěný mimo její doménu.

Pomocí nástrojů Google (Analytics, Tag Manager, WebmasterTools) generuji anonymní statistiky o chování uživatelů na mých webových stránkách, aniž bych je osobně identifikovala.

Využívám také technologii třetí strany, která mi umožňuje zvyšovat komfort uživatelů mých stránek. Tyto nástroje třetích stran můžete najít v tlačítkách sdílení na sociálních sítích (AddToAny), které umožňují rychlé sdílení informací na vašem sociálním profilu, pokud jste k němu přihlášeni; dále pak v obsahu sociálních sítí, videích na YouTube nebo interaktivních mapách (Google MapsSnazzy Maps), odebíraném newsletteru (MailChimp). Další informace o souborech cookie používaných nejběžnějšími sociálními platformami: FacebookLinkedInTwitterYouTube, Google plus and mapsInstagram atd.).

Jak spravovat/zkontrolovat nastavení cookies

Nastavení cookies můžete kdykoliv změnit, nebo soubory úplně vymazat. Postup závisí na typu vašeho prohlížeče:

Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera browser

Můžete také blokovat soubory cookies úplně, ale je třeba si uvědomit, že odmítnutí cookies může mít za následek ztrátu určitých funkcionalit webových stránek (nejen těchto, ale též mnoha dalších, které navštívíte). Proto je doporučováno, aby cookies nebyly zcela blokovány.

Zasílání dotazníků spokojenosti

Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás, k jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, Heureka.cz, kterým předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz a Heureka.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku, kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.

Aktualizace zásad pro ochranu osobních údajů

Průběžně mohu Zásady zpracování osobních údajů upravovat či aktualizovat. Jakékoliv změny těchto Zásad zpracování osobních údajů se stanou účinnými po jejich zveřejnění na této stránce.

Poslední aktualizace 01.01.2021